Fleet services
Till hertz.se

Bra att veta

Informationen här nedanför riktar sig till dig som är hyrestagare – alltså den fysiska person som skriver på avtalet och hämtar ut bilen. Tveka inte att höra av dig om du har några frågor.

Innan du åker iväg
Ditt ansvar
Vid skada eller stöld
Driftstopp? Gör så här
Dags för service? Gör så här
Dags för besiktning? Gör så här
Dags för däckbyte? Gör så här
Inför återlämningen

Innan du åker iväg

När du beställer din hyrbil får du välja mellan våra bilmodeller, uthämtningskontor och hur många kilometer du vill ha inkluderade i priset. Fyll i vårt formulär så hör vi av oss med exakt prisuppgift och bekräftar bokningen. Önskar du hyra minst 10 bilar i 9 månader eller mer, har du även möjlighet att via vår samarbetspartner Bilreda, sluta ett avtal om komplett biladministration som ger dig lägre kostnader, frigör tid och effektiviserar administrationen av hela din vagnpark.

Ditt ansvar

Självklart ska du rent allmänt använda bilen varsamt. Men tänk särskilt på att:
● Tvätta av bilen in- och utvändigt. Speciellt inför återlämningen, se nedan.
● Fylla på drivmedel, spolarvätska och andra förbrukningsartiklar (t.ex. torkarblad).
● Hålla reda på eventuell extrautrustning (t.ex. bilbarnstol), så att allt kommer tillbaka komplett och i bra skick.
● Betala dina böter (för t.ex. felparkering och fortkörning). Om Hertz behöver fakturera dig för böter tillkommer en administrativ kostnad från 240 kr exkl. moms.
● Följa bilens serviceintervall – kontakta ditt Hertzkontor när det är dags för service.
● Besiktiga bilen i tid efter uppmaning av Hertz.
● Alla våra bilar har rökförbud samt förbud mot husdjur.
● Kontakta Hertz om du ska köra utanför Sveriges gränser – du behöver först vårt godkännande.
● Betala dina hyreskostnader varje månad, annars äger Hertz rätten att återkalla bilen.

Vid skada eller stöld

Vid skada på din hyrbil måste du kontakta ditt Hertzkontor så snart som möjligt och berätta vad som har hänt. Kanske behöver bilen lagas på verkstad eller helt bytas ut? Om du reparerar bilen utan vårt godkännande så debiterar Hertz dig för faktisk reparationskostnad. Du måste också alltid fylla i en skadeanmälan – oavsett hur skadan har uppstått och vem som är vållande. Hör av dig till damagecontrol@hertz.se senast 30 dagar efter skadetillfället. Vid stöld av och inbrott i bilen ska du först göra en polisanmälan, ring då 114 14. Därefter gör du en skadeanmälan (se ovan), där du också anger polisens diarienummer.

Driftstopp? Gör så här

Se först till att föra dig och dina medresenärer i säkerhet. Kontakta sedan:
● Hertz Road Assistance på tel 08 767 84 10
eller
● Bilens märkesassistans, t.ex. Volvo Assistans på tel 020 55 55 56 (övriga märkens kontaktuppgifter finns på hyresavtalet)

Om driftstoppet är orsakat av ett garantifel behöver du inte betala något för bärgning – och du ersätts med en annan hyrbil. Är driftstoppet orsakat av dig (exempelvis pga punktering, feltankning, skada/olycka eller borttappad nyckel) så kommer Hertz eventuellt att debitera dig för bärgningskostnaden och du ersätts inte med en annan hyrbil. Vid personskada eller fara för annans liv—ring alltid 112 i första hand!

Dags för service? Gör så här

Det är ditt ansvar att följa bilens serviceintervall. Missar du servicen får du betala 1 krona extra för varje kilometer över serviceintervallet. Tyvärr indikerar inte alla bilar när det är dags för service, därför måste du läsa mer om detta i bilens servicebok som finns i handskfacket. Om det under din hyra blir dags för service hör du av dig till ditt Hertzkontor. De berättar vart du ska vända dig för att boka tid och sedan serva bilen. Ett godkännande av Hertz krävs innan service. Om du vänder dig till annan verkstad än den som vi har godkänt så äger Hertz rätten att debitera full servicekostnad hos godkänd verkstad. Lånebil ingår inte, men självklart kan ditt Hertzkontor hjälpa dig med en hyrbil under serviceperioden.

Dags för besiktning? Gör så här

Om bilens besiktningsintervall infaller under din hyra blir du kontaktad av ditt Hertzkontor. De berättar hur du ska göra – och i samråd med dem bokar du själv tid för besiktning. Du får en besiktningsrekvisition av ditt Hertzkontor som du sedan tar med vid besiktningstillfället. Självklart står Hertz för kostnaden för besiktningen. Det är din skyldighet att följa Hertz uppmaning om besiktning – annars riskerar bilen att få körförbud.

Dags för däckbyte? Gör så här

Dina tider för byte:
● Från sommarhjul till vinterhjul ska ske mellan 1 oktober och 1 november
● Från dubbade vinterhjul till sommarhjul ska ske mellan 1 och 15 april
● Från dubbfria vinterhjul (friktion) till sommarhjul ska ske mellan 1 april och 30 april

Det är ditt ansvar att kontakta ditt Hertzkontor i god tid innan däckbytet för att få mer information hur du ska gå till väga. Självklart står Hertz för kostnaderna för bytet och förvaringen av däck. Tänk på att det utanför Sverige ibland finns avgifter för eller förbud mot dubbade vinterdäck – dessa ansvarar du själv för.

Inför återlämningen

Om du vill avsluta din långtidshyra innan avtalet upphör, kontakta ditt Hertzkontor minst två dagar innan önskat returdatum.

Inför återlämnandet ska du återställa bilen:
● Interiört: Plocka ur skräp, ta ut personliga tillhörigheter, töm CD-spelaren och fäll upp säten – och så vidare. Om du lämnar tillbaka bilen kraftigt nedsmutsad, med röklukt och/eller med spår av husdjur så skickas bilen på sanering. Kostnaden för saneringen debiteras dig, minst 800 kr (exkl. moms) beroende på omfattning.
● Exteriört: Tvätta bilen. Hertz kommer, tillsammans med dig, att se över bilens skick och skadestatus – därför måste den vara så ren att detta är möjligt. Om vi bedömer att bilen är för smutsig så äger Hertz rätten att efterdebitera skador som upptäcks efter rengöring.
● Om bilen har varit stripad under din hyrestid så ska alla dekaler vara professionellt borttagna, annars debiteras du den faktiska kostnaden för detta.
● Tanka bilen full för att slippa betala för drivmedel och upptankningsavgift.

Eventuella skador ska anges i den skadeanmälan som lämnas till Hertz vid återlämningen. Finns det skador som inte har tagits upp i skadeanmälan får du betala för faktisk reparationskostnad.